Tawba Moskee

Lochem

Nieuwe Locatie

De afgelopen jaar is er achter de schermen erg veel werk verricht en hard gewerkt. Zowel het bestuur als de gemeenschap en de weldoeners hebben zich van hun beste kant laten zien. En met de wil van Allah is dan ook een mijlpaal bereikt. Al dit harde werk heeft geresulteerd in het verwerven van een nieuwe locatie voor de moskee.

 

Op 2 september heeft de overdracht plaats gevonden. Hierdoor is Fase 1 (de aankoopfase) afgerond en kan begonnen worden met Fase 2 (verbouwingsfase). Het bestuur komt in het loop van het jaar met plannen die zij aan de gemeenschap zal voorleggen.

 

Het moskee bestuur bedankt een ieder die op welke manier dan ook een steentje heeft bijgedragen.

 

 

Doneer

Bedrag