Tawba Moskee

Lochem

Missie

Onze missie is om bij te dragen aan de leefbaarheid en de sociale cohesie tussen onze gemeenschap en de inwoners van de gemeente Lochem. Dit door middel van een cultureel centrum die een plek biedt waar mensen ongeacht ras, kleur, nationaliteit en leeftijd bij elkaar kunnen komen voor het delen van kennis en ervaringen en het organiseren van sociaal culturele activiteiten om zo de integratie, emancipatie en participatie te bevorderen. En zo een betere levenssfeer te creëren in de Lochemse samenleving. Integratie, emancipatie en participatie zijn dan ook centrale begrippen voor Tawba moskee.

 

 

Doelstelling

De activiteiten van Tawba moskee hebben als doel om voor de achterban van de stichting, en de inwoners van de gemeente Lochem, de integratie, emancipatie en participatie in de Lochemse maatschappij te bevorderen. Dit wil de Tawba moskee doen middels het organiseren van educatieve, sociaal-culturele, sportieve, maatschappelijke en religieuze activiteiten. Alle activiteiten zijn voor zowel mannen als vrouwen, jong en oud, moslims en niet moslims.

 

Tawba moskee doet haar activiteiten vanuit een op de islam geïnspireerde maatschappelijke verantwoordelijkheid, die op verschillende terreinen tot uitdrukking komt. Bij alle activiteiten staat het actieve burgerschap van de achterban en moslimgemeenschap in de Lochemse  samenleving centraal. De Tawba moskee wil graag investeren in samenwerking op lokaal niveau, met de gemeente, wijkbewoners en sociaal-maatschappelijke instellingen. Hierdoor zullen alle betrokken partners op eigen wijze kunnen bijdragen aan het algemeen belang. (leefbaarheid, wederzijdse respect en begrip voor elkaar in de wijk en stad).

Doneer

Bedrag