Tawba Moskee

Lochem

Bestuur

Naam Functie
A. Maskoul Voorzitter
S. Chtatou Vice-voorzitter
K. Molato Penningmeester
M. Saad Secretaris
F. Chtatou 2e secretaris
D. Kamma Bestuurslid

 

De bestuursleden verrichten hun werkzaamheden geheel op vrijwillige basis.
Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de voorzitter, penningmeester en secretaris. Naast het voltallige bestuur heeft de Tawba moskee ook nog een vrouwencommissie, jongerencommissie en een kascommissie.

Doneer

Bedrag