In de jaren ’60 was er in Nederland een grote behoefte ontstaan aan arbeidskrachten. Om aan deze behoefte te voldoen zijn er uit diverse landen, waaronder Marokko, gastarbeiders naar Nederland gehaald. Ook de Lochemse industrie had behoefte aan arbeiders. In begin jaren ‘70 de eerste Marokkaanse gastarbeiders naar Lochem gekomen. Gaandeweg is door gezinshereniging en geboorte een bloeiende Marokkaanse gemeenschap in Lochem ontstaan. Halverwege de jaren tachtig heeft de eerste generatie van de Marokkaanse gemeenschap haar krachten gebundeld en een stichting opgericht. Na een paar tussentijdse verhuizingen is de moskee eind jaren tachtig gehuisvest aan de Walsteeg 22.

Steun ons met jouw donatie.

Bedrag €*Jazak(ie) Allahu Khairan

Doelstelling

Onze missie is om bij te dragen aan de leefbaarheid en de sociale cohesie tussen de autochtone en islamitische gemeenschap in de gemeente Lochem. Dit door middel van een moskee die een plek biedt waar mensen ongeacht ras, kleur, nationaliteit en leeftijd bij elkaar kunnen komen voor het delen van kennis en ervaringen en het organiseren van sociaal culturele activiteiten om zo de integratie, emancipatie en participatie te bevorderen. En zo een betere levenssfeer te creëren in de Lochemse samenleving. 

Missie

De activiteiten van Tawba moskee hebben als doel om voor de achterban van de stichting, maar ook voor de moslimgemeenschap in gemeente Lochem, de integratie, emancipatie en participatie in de Lochemse maatschappij te bevorderen. Dit wil de Tawba moskee doen middels het organiseren van educatieve, sociaal-culturele, sportieve, maatschappelijke en religieuze activiteiten. Alle activiteiten zijn voor zowel mannen als vrouwen, jong en oud, moslims en niet moslims.

 

Tawba moskee doet haar activiteiten vanuit een op de islam geïnspireerde maatschappelijke verantwoordelijkheid, die op verschillende terreinen tot uitdrukking komt. Bij alle activiteiten staat het actieve burgerschap van de achterban en moslimgemeenschap in de Lochemse  samenleving centraal. De Tawba moskee wil graag investeren in samenwerking op lokaal niveau, met de gemeente, wijkbewoners en sociaal-maatschappelijke instellingen. Hierdoor zullen alle betrokken partners op eigen wijze kunnen bijdragen aan het algemeen belang. (leefbaarheid, wederzijdse respect en begrip voor elkaar in de wijk/stad).

Zoals in de doelstelling hierboven genoemd, zijn integratie, emancipatie en participatie centrale begrippen voor Tawba moskee.