26 mei 2019- iftarmaaltijd georganiseerd door de vrouwencommissie in samenwerking met sport en begwegingscentrum Way to Fit.

31 mei 2019 Laylatoel qadr in moskee Tawba. De vrouwen hebben heerlijke hapjes klaargemaakt.

2 juni 2019, Vandaag zijn wij samen  met onze Turkse en Nederlandse broeders naar de Islamitische begraafplaats in Lochem geweest om Dua te doen voor de overledenen moslims. 

Voor een moslim is het bezoek aan het graf van een overledene een sunnah. De begraafplaats heeft een religieuze en psychologische functie. De profeet (vrede zij met hem) zei; Ik had jullie verboden om graven te bezoeken, bezoek voortaan de graven want het bezoeken van de graven herinnert aan het hiernamaals.

“As-salamoe alaykoem Ahl ud-Diyaar min al-Moe’miniena wal-Moeslimien. Wa innaa inshaa’Allaahoe bikoem laahiqoen. Nas’aloellaaha lanaa wa lakoem ul-Aafiyah.”