Moskee Tawba in Lochem heeft sinds januari 2019 een vrouwencommissie aangesteld. Het hoofddoel van de vrouwencommissie is om in kaart te brengen wat de behoeften zijn van de vrouwen in Lochem.
Deze behoeften wordt vertaald naar een activiteit die door vrouwencommissie, vrouwen en eventueel samen met het bestuur wordt georganiseerd.