Moskee Tawba in Lochem heeft sinds januari 2019 een jeugdcommissie aangesteld. Het hoofddoel van de jeugdcommissie is om in kaart te brengen wat de behoeften zijn van de jeugd in Lochem. Deze behoeften worden vertaald naar  activiteiten die door de jeugdcommissie, jongeren en eventueel samen met het bestuur wordt georganiseerd.